2021

May

Week 1

Fri 30 Apr to Mon 3 May£530
Mon 3 May to Fri 7 May£530
Fri 30 Apr to Fri 7 May£710

Week 2

Fri 7 May to Mon 10 May£530
Mon 10 May to Fri 14 May£530
Fri 7 May to Fri 14 May£710

Week 3

Fri 14 May to Mon 17 May£530
Mon 17 May to Fri 21 May£530
Fri 14 May to Fri 21 May£710

Week 4

Fri 21 May to Mon 24 May£620
Mon 24 May to Fri 28 May£620
Fri 21 May to Fri 28 May£820

June

Week 1

Fri 28 May to Mon 31 May£620
Mon 31 May to Fri 4 June£620
Fri 28 May to Fri 4 June£820

Week 2

Fri 4 June to Mon 7 June£620
Mon 7 June to Fri 11 June£620
Fri 4 June to Fri 11 June£820

Week 3

Fri 11 June to Mon 14 June£620
Mon 14 June to Fri 18 June£620
Fri 11 June to Fri 18 June£820

Week 4

Fri 18 June to Mon 21 June£620
Mon 21 June to Fri 25 June£620
Fri 18 June to Fri 25 June£820

July

Week 1

Fri 25 June to Mon 28 June£670
Mon 28 June to Fri 2 July£670
Fri 25 June to Fri 2 July£895

Week 2

Fri 2 July to Mon 5 July£670
Mon 5 July to Fri 9 July£670
Fri 2 July to Fri 9 July£895

Week 3

Fri 9 July to Mon 12 July£670
Mon 12 July to Fri 16 July£670
Fri 9 July to Fri 16 July£895

Week 4

Fri 16 July to Mon 19 July£670
Mon 19 July to Fri 23 July£670
Fri 16 July to Fri 23 July£895

Week 5

Fri 23 July to Mon 26 July£740
Mon 26 July to Fri 30 July£740
Fri 23 July to Fri 30 July£980

August

Week 1

Fri 30 July to Mon 2 July£740
Mon 2 July to Fri 6 Aug£740
Fri 30 July to Fri 6 Aug£980

Week 2

Fri 6 Aug to Mon 9 Aug£740
Mon 9 Aug to Fri 13 Aug£740
Fri 6 Aug to Fri 13 Aug£980

Week 3

Fri 13 Aug to Mon 16 Aug£740
Mon 16 Aug to Fri 20 Aug£740
Fri 13 Aug to Fri 20 Aug£980

Week 4

Fri 20 Aug to Mon 23 Aug£740
Mon 23 Aug to Fri 27 Aug£740
Fri 20 Aug to Fri 27 Aug£980

September

Week 1

Fri 27 Aug to Mon 30 Aug£740
Mon 30 Aug to Fri 3 Sep£740
Fri 27 Aug to Fri 3 Sep£980

Week 2

Fri 3 Sep to Mon 6 Sep£560
Mon 6 Sep to Fri 10 Sep£560
Fri 3 Sep to Fri 10 Sep£760

Week 3

Fri 10 Sep to Mon 13 Sep£560
Mon 13 Sep to Fri 17 Sep£560
Fri 10 Sep to Fri 17 Sep£760

Week 4

Fri 17 Sep to Mon 20 Sep£560
Mon 20 Sep to Fri 24 Sep£560
Fri 17 Sep to Fri 24 Sep£760

Week 5

Fri 24 Sep to Mon 27 Sep£485
Mon 27 Sep to Fri 1 Oct£485
Fri 24 Sep to Fri 1 Oct£640

October

Week 1

Fri 1 Oct to Mon 4 Oct£485
Mon 4 Oct to Fri 8 Oct£485
Fri 1 Oct to Fri 8 Oct£640

Week 2

Fri 8 Oct to Mon 11 Oct£485
Mon 11 Oct to Fri 15 Oct£485
Fri 8 Oct to Fri 15 Oct£640

Week 3

Fri 15 Oct to Mon 18 Oct£515
Mon 18 Oct to Fri 22 Oct£515
Fri 15 Oct to Fri 22 Oct£690

Week 4

Fri 22 Oct to Mon 25 Oct£570
Mon 25 Oct to Fri 29 Oct£570
Fri 22 Oct to Fri 29 Oct£760

November

Week 1

Mon 29 Oct to Mon 1 Nov£400
Mon 1 Nov to Fri 5 Nov£400
Mon 29 Oct to Fri 5 Nov£520

Week 2

Fri 5 Nov to Mon 8 Nov£400
Mon 8 Nov to Fri 12 Nov£400
Fri 5 Nov to Fri 12 Nov£520

Week 3

Fri 12 Nov to Mon 15 Nov£400
Mon 15 Nov to Fri 19 Nov£400
Fri 12 Nov to Fri 19 Nov£520

Week 4

Fri 19 Nov to Mon 22 Nov£400
Mon 22 Nov to Fri 26 Nov£400
Fri 19 Nov to Fri 26 Nov£520

December

Week 1

Fri 26 Nov to Mon 29 Nov£400
Mon 29 Nov to Fri 3 Dec£400
Fri 26 Nov to Fri 3 Dec£520

Week 2

Fri 3 Dec to Mon 6 Dec£400
Mon 6 Dec to Fri 10 Dec£400
Fri 3 Dec to Fri 10 Dec£520

Week 3

Fri 10 Dec to Mon 13 Dec£400
Mon 13 Dec to Fri 17 Dec£400
Fri 10 Dec to Fri 17 Dec£520

Week 4 & 5

Fri 17 Dec to 4 Jan
3 night weekend£740
4 night weekday£740
5 nights£860
7 nights£980

2022

January

Week 1

Fri 31 Dec to Mon 3 Jan£825
Mon 3 Jan to Fri 7 Jan£395
Fri 31 Dec to Fri 7 Jan£965

Week 2

Fri 7 Jan to Mon 10 Jan£375
Mon 10 Jan to Fri 14 Jan£375
Fri 7 Jan to Fri 14 Jan£499

Week 3

Fri 14 Jan to Mon 17 Jan£375
Mon 17 Jan to Fri 21 Jan£375
Fri 14 Jan to Fri 21 Jan£499

Week 4

Fri 21 Jan to Mon 24 Jan£375
Mon 24 Jan to Fri 28 Jan£375
Fri 21 Jan to Fri 28 Jan£499

February

Week 1

Fri 28 Jan to Mon 31 Jan£375
Mon 31 Jan to Fri 4 Feb£375
Fri 28 Jan to Fri 4 Feb£499

Week 2

Fri 4 Feb to Mon 7 Feb£499
Mon 7 Feb to Fri 11 Feb£499
Fri 4 Feb to Fri 11 Feb£665

Week 3

Fri 11 Feb to Mon 14 Feb£499
Mon 14 Feb to Fri 18 Feb£499
Fri 11 Feb to Fri 18 Feb£665

Week 4

Fri 18 Feb to Mon 21 Feb£425
Mon 21 Feb to Fri 25 Feb£425
Fri 18 Feb to Fri 25 Feb£570

March

Week 1

Fri 25 Feb to Mon 28 Feb£425
Mon 28 Feb to Fri 4 Mar£425
Fri 25 Feb to Fri 4 Mar£570

Week 2

Fri 4 Mar to Mon 7 Mar£425
Mon 7 Mar to Fri 11 Mar£425
Fri 4 Mar to Fri 11 Mar£570

Week 3

Fri 11 Mar to Mon 14 Mar£425
Mon 14 Mar to Fri 18 Mar£425
Fri 11 Mar to Fri 18 Mar£570

Week 4

Fri 18 Mar to Mon 21 Mar£425
Mon 21 Mar to Fri 25 Mar£425
Fri 18 Mar to Fri 25 Mar£570

April

Week 1

Fri 25 Mar to Mon 28 Mar£645
Mon 28 Mar to Fri 1 Apr£645
Fri 25 Mar to Fri 1 Apr£790

Week 2

Fri 1 Apr to Mon 4 Apr£645
Mon 4 Apr to Fri 8 Apr£645
Fri 1 Apr to Fri 8 Apr£790

Week 3

Fri 8 Apr to Mon 11 Apr£645
Mon 11 Apr to Fri 15 Apr£645
Fri 8 Apr to Fri 15 Apr£790

Week 4

Fri 15 Apr to Mon 18 Apr£550
Mon 18 Apr to Fri 22 Apr£550
Fri 15 Apr to Fri 22 Apr£740

Week 5

Fri 22 Apr to Mon 25 Apr£550
Mon 25 Apr to Fri 29 Apr£550
Fri 22 Apr to Fri 29 Apr£740

May

Week 1

Fri 29 Mar to Mon 2 May£550
Mon 2 May to Fri 6 May£550
Fri 29 Mar to Fri 6 May£740

Week 2

Fri 6 May to Mon 9 May£550
Mon 9 May to Fri 13 May£550
Fri 6 May to Fri 13 May£740

Week 3

Fri 13 May to Mon 16 May£550
Mon 16 May to Fri 20 May£550
Fri 13 May to Fri 20 May£740

Week 4

Fri 20 May to Mon 23 May£645
Mon 23 May to Fri 27 May£645
Fri 20 May to Fri 27 May£855

June

Week 1

Fri 27 May to Mon 30 May£645
Mon 30 May to Fri 3 June£645
Fri 27 May to Fri 3 June£855

Week 2

Fri 3 June to Mon 6 June£645
Mon 6 June to Fri 10 June£645
Fri 3 June to Fri 10 June£855

Week 3

Fri 10 June to Mon 13 June£645
Mon 13 June to Fri 17 June£645
Fri 10 June to Fri 17 June£855

Week 4

Fri 17 June to Mon 20 June£645
Mon 20 June to Fri 24 June£645
Fri 17 June to Fri 24 June£855

July

Week 1

Fri 24 June to Mon 27 June£695
Mon 27 June to Fri 1 July£695
Fri 24 June to Fri 1 July£930

Week 2

Fri 1 July to Mon 4 July£695
Mon 4 July to Fri 8 July£695
Fri 1 July to Fri 8 July£930

Week 3

Fri 8 July to Mon 11 July£695
Mon 11 July to Fri 15 July£695
Fri 8 July to Fri 15 July£930

Week 4

Fri 15 July to Mon 18 July£695
Mon 18 July to Fri 22 July£695
Fri 15 July to Fri 22 July£930

Week 5

Fri 22 July to Mon 25 July£770
Mon 25 July to Fri 29 July£770
Fri 22 July to Fri 29 July£1020

August

Week 1

Fri 29 July to Mon 1 Aug£770
Mon 1 Aug to Fri 5 Aug£770
Fri 29 July to Fri 5 Aug£1020

Week 2

Fri 5 Aug to Mon 8 Aug£770
Mon 8 Aug to Fri 12 Aug£770
Fri 5 Aug to Fri 12 Aug£1020

Week 3

Fri 12 Aug to Mon 15 Aug£770
Mon 15 Aug to Fri 19 Aug£770
Fri 12 Aug to Fri 19 Aug£1020

Week 4

Fri 19 Aug to Mon 22 Aug£770
Mon 22 Aug to Fri 26 Aug£770
Fri 19 Aug to Fri 26 Aug£1020

September

Week 1

Fri 26 Aug to Mon 29 Aug£770
Mon 29 Aug to Fri 2 Sep£770
Fri 26 Aug to Fri 2 Sep£1020

Week 2

Fri 2 Sep to Mon 5 Sep£580
Mon 5 Sep to Fri 9 Sep£580
Fri 2 Sep to Fri 9 Sep£790

Week 3

Fri 9 Sep to Mon 12 Sep£580
Mon 12 Sep to Fri 16 Sep£580
Fri 9 Sep to Fri 16 Sep£790

Week 4

Fri 16 Sep to Mon 19 Sep£580
Mon 19 Sep to Fri 23 Sep£580
Fri 16 Sep to Fri 23 Sep£790

Week 5

Fri 23 Sep to Mon 26 Sep£505
Mon 26 Sep to Fri 30 Sep£505
Fri 23 Sep to Fri 30 Sep£665

October

Week 1

Fri 30 Sep to Mon 3 Oct£505
Mon 3 Oct to Fri 7 Oct£504
Fri 30 Sep to Fri 7 Oct£665

Week 2

Fri 7 Oct to Mon 10 Oct£505
Mon 10 Oct to Fri 14 Oct£505
Fri 7 Oct to Fri 14 Oct£665

Week 3

Fri 14 Oct to Mon 17 Oct£535
Mon 17 Oct to Fri 21 Oct£535
Fri 14 Oct to Fri 21 Oct£720

Week 4

Fri 21 Oct to Mon 24 Oct£595
Mon 24 Oct to Fri 28 Oct£595
Fri 21 Oct to Fri 28 Oct£790

November

Week 1

Fri 28 Oct to Mon 31 Oct£415
Mon 31 Oct to Fri 4 Nov£415
Fri 28 Oct to Fri 4 Nov£540

Week 2

Fri 4 Nov to Mon 7 Nov£415
Mon 7 Nov to Fri 11 Nov£415
Fri 4 Nov to Fri 11 Nov£540

Week 3

Fri 11 Nov to Mon 14 Nov£415
Mon 14 Nov to Fri 18 Nov£415
Fri 11 Nov to Fri 18 Nov£540

Week 4

Fri 18 Nov to Mon 21 Nov£415
Mon 21 Nov to Fri 25 Nov£415
Fri 18 Nov to Fri 25 Nov£540

December

Week 1

Fri 25 Nov to Mon 28 Nov£415
Mon 28 Nov to Fri 2 Dec£415
Fri 25 Nov to Fri 2 Dec£540

Week 2

Fri 2 Dec to Mon 5 Dec£415
Mon 5 Dec to Fri 9 Dec£415
Fri 2 Dec to Fri 9 Dec£540

Week 3

Fri 9 Dec to Mon 12 Dec£415
Mon 12 Dec to Fri 16 Dec£415
Fri 9 Dec to Fri 16 Dec£540

Week 4 & 5

Fri 16 Dec to 3 Jan
3 night weekend£1020
4 night weekday£830
5 nights£930
7 nights£1130