2023

September

Week 1

Fri 25 Aug to Mon 28 Aug£550
Mon 28 Aug to Fri 1 Sep£675
Fri 25 Aug to Fri 1 Sep£1055

Week 2

Fri 1 Sep to Mon 4 Sep£550
Mon 4 Sep to Fri 8 Sep£675
Fri 1 Sep to Fri 8 Sep£1055

Week 3

Fri 8 Sep to Mon 11 Sep£550
Mon 11 Sep to Fri 15 Sep£675
Fri 8 Sep to Fri 15 Sep£1055

Week 4

Fri 15 Sep to Mon 18 Sep£580
Mon 18 Sep to Fri 22 Sep£675
Fri 15 Sep to Fri 22 Sep£1055

Week 5

Fri 22 Sep to Mon 25 Sep£550
Mon 25 Sep to Fri 29 Sep£675
Fri 24 Sep to Fri 29 Sep£1055

October

Week 1

Fri 29 Sep to Mon 2 Oct£500
Mon 2 Oct to Fri 6 Oct£550
Fri 29 Sep to Fri 6 Oct£950

Week 2

Fri 6 Oct to Mon 9 Oct£500
Mon 9 Oct to Fri 13 Oct£550
Fri 6 Oct to Fri 13 Oct£950

Week 3

Fri 13 Oct to Mon 16 Oct£500
Mon 16 Oct to Fri 20 Oct£550
Fri 13 Oct to Fri 20 Oct£950

Week 4

Fri 20 Oct to Mon 23 Oct£345
Mon 23 Oct to Fri 27 Oct£460
Fri 20 Oct to Fri 27 Oct£770

November

Week 1

Fri 27 Oct to Mon 30 Oct£345
Mon 30 Oct to Fri 3 Nov£460
Fri 27 Oct to Fri 3 Nov£760

Week 2

Fri 3 Nov to Mon 6 Nov£345
Mon 6 Nov to Fri 10 Nov£460
Fri 3 Nov to Fri 10 Nov£760

Week 3

Fri 10 Nov to Mon 13 Nov£345
Mon 13 Nov to Fri 17 Nov£460
Fri 10 Nov to Fri 17 Nov£760

Week 4

Fri 17 Nov to Mon 20 Nov£345
Mon 20 Nov to Fri 24 Nov£460
Fri 17 Nov to Fri 24 Nov£760

December

Week 1

Fri 24 Nov to Mon 27 Nov£345
Mon 27 Nov to Fri 1 Dec£460
Fri 24 Nov to Fri 1 Dec£760

Week 2

Fri 1 Dec to Mon 4 Dec£345
Mon 4 Dec to Fri 8 Dec£460
Fri 1 Dec to Fri 8 Dec£760

Week 3

Fri 8 Dec to Mon 11 Dec£345
Mon 11 Dec to Fri 15 Dec£460
Fri 8 Dec to Fri 15 Dec£760

Week 4 & 5

Fri 22 Dec to 5 Jan
3 night weekend£1020
4 night weekday£1360
5 nights£1500
7 nights£1850

2024

January

Week 1

Fri 29 Dec to Mon 1 Jan£1020
Mon 1 Jan to Fri 5 Jan£460
Fri 29 Dec to Fri 5 Jan£1365

Week 2

Fri 5 Jan to Mon 8 Jan£375
Mon 8 Jan to Fri 12 Jan£460
Fri 5 Jan to Fri 12 Jan£790

Week 3

Fri 12 Jan to Mon 15 Jan£375
Mon 15 Jan to Fri 19 Jan£460
Fri 12 Jan to Fri 19 Jan£790

Week 4

Fri 19 Jan to Mon 22 Jan£375
Mon 22 Jan to Fri 26 Jan£470
Fri 19 Jan to Fri 26 Jan£790

Week 5

Fri 26 Jan to Mon 29 Jan£375
Mon 29 Jan to Fri 2 Feb£470
Fri 26 Jan to Fri 2 Feb£790

February

Week 1

Fri 2 Feb to Mon 5 Feb£375
Mon 5 Feb to Fri 9 Feb£480
Fri 2 Feb to Fri 9 Feb£790

Week 2

Fri 9 Feb to Mon 12 Feb£380
Mon 12 Feb to Fri 16 Feb£480
Fri 9 Feb to Fri 16 Feb£790

Week 3

Fri 16 Feb to Mon 19 Feb£425
Mon 19 Feb to Fri 23 Feb£480
Fri 16 Feb to Fri 23 Feb£790

Week 4

Fri 23 Feb to Mon 26 Feb£380
Mon 26 Feb to Fri 1 Mar£480
Fri 23 Feb to Fri 1 Mar£780

March

Week 1

Fri 1 Mar to Mon 4 Mar£450
Mon 4 Mar to Fri 8 Mar£540
Fri 1 Mar to Fri 8 Mar£945

Week 2

Fri 8 Mar to Mon 11 Mar£450
Mon 11 Mar to Fri 15 Mar£540
Fri 8 Mar to Fri 15 Mar£945

Week 3

Fri 15 Mar to Mon 18 Mar£450
Mon 18 Mar to Fri 22 Mar£540
Fri 15 Mar to Fri 22 Mar£945

Week 4

Fri 22 Mar to Mon 25 Mar£450
Mon 25 Mar to Fri 29 Mar£540
Fri 22 Mar to Fri 29 Mar£945

April

Week 1

Fri 29 Mar to Mon 1 Apr£550
Mon 1 Apr to Fri 5 Apr£625
Fri 29 Mar to Fri 5 Apr£965

Week 2

Fri 5 Apr to Mon 8 Apr£550
Mon 8 Apr to Fri 12 Apr£625
Fri 5 Apr to Fri 12 Apr£965

Week 3

Fri 12 Apr to Mon 15 Apr£550
Mon 15 Apr to Fri 19 Apr£625
Fri 12 Apr to Fri 19 Apr£965

Week 4

Fri 19 Apr to Mon 22 Apr£550
Mon 22 Apr to Fri 26 Apr£625
Fri 19 Apr to Fri 26 Apr£965

May

Week 1

Fri 26 Apr to Mon 29 April£550
Mon 29 April to Fri 3 May£660
Fri 26 Apr to Fri 3 May£965

Week 2

Fri 3 May to Mon 6 May£550
Mon 6 May to Fri 10 May£660
Fri 3 May to Fri 10 May£965

Week 3

Fri 10 May to Mon 13 May£550
Mon 13 May to Fri 17 May£660
Fri 10 May to Fri 17 May£965

Week 4

Fri 17 May to Mon 20 May£550
Mon 20 May to Fri 24 May£660
Fri 17 May to Fri 24 May£995

Week 5

Fri 24 May to Mon 27 May£550
Mon 27 May to Fri 31 May£675
Fri 24 May to Fri 31 May£965

June

Week 1

Fri 31 May to Mon 3£580
Mon 3 June to Fri 7 June£675
Fri 31 May to Fri 7 June£1055

Week 2

Fri 7 June to Mon 10 June£580
Mon 10 June to Fri 14 June£675
Fri 7 June to Fri 14 June£1055

Week 3

Fri 14 June to Mon 17 June£580
Mon 17 June to Fri 21 June£675
Fri 14 June to Fri 21 June£1055

Week 3

Fri 21 June to Mon 24 June£550
Mon 24 June to Fri 28 June£675
Fri 21 June to Fri 28 June£1055

July

Week 1

Fri 28 June to Mon 1 July£550
Mon 1 July to Fri 5 July£675
Fri 28 June to Fri 5 July£1055

Week 2

Fri 5 July to Mon 8 July£550
Mon 8 July to Fri 12 July£675
Fri 5 July to Fri 12 July£1055

Week 3

Fri 12 July to Mon 15 July£550
Mon 15 July to Fri 19 July£675
Fri 12 July to Fri 19 July£1055

Week 4

Fri 19 July to Mon 22 July£550
Mon 22 July to Fri 26 July£675
Fri 19 July to Fri 26 July£1055

August

Week 1

Fri 26 July to Mon 29 July£550
Mon 29 July to Fri 2 Aug£675
Fri 26 July to Fri 2 Aug£1055

Week 2

Fri 2 Aug to Mon 5 Aug£550
Mon 5 Aug to Fri 9 Aug£675
Fri 2 Aug to Fri 9 Aug£1055

Week 3

Fri 9 Aug to Mon 12 Aug£550
Mon 12 Aug to Fri 16 Aug£675
Fri 9 Aug to Fri 16 Aug£1055

Week 4

Fri 16 Aug to Mon 19 Aug£550
Mon 19 Aug to Fri 23 Aug£675
Fri 16 Aug to Fri 23 Aug£1055

Week 4

Fri 23 Aug to Mon 26 Aug£550
Mon 26 Aug to Fri 30 Aug£675
Fri 23 Aug to Fri 30 Aug£1055

September

Week 1

Fri 30 Aug to Mon 2 Sep£550
Mon 2 Sep to Fri 6 Sep£675
Fri 30 Aug to Fri 6 Sep£1055

Week 2

Fri 6 Sep to Mon 9 Sep£550
Mon 9 Sep to Fri 13 Sep£675
Fri 6 Sep to Fri 13 Sep£1055

Week 3

Fri 13 Sep to Mon 16 Sep£580
Mon 16 Sep to Fri 20 Sep£675
Fri 13 Sep to Fri 20 Sep£1055

Week 4

Fri 20 Sep to Mon 23 Sep£550
Mon 23 Sep to Fri 27 Sep£675
Fri 21 Sep to Fri 27 Sep£1055

Week 5

Fri 27 Sep to Mon 30 Sept£500
Mon 30 Sept to Fri 4 Oct£550
Fri 27 Sep to Fri 4 Oct£950

October

Week 1

Fri 4 Oct to Mon 7 Oct£500
Mon 7 Oct to Fri 11 Oct£550
Fri 4 Oct to Fri 11 Oct£950

Week 2

Fri 11 Oct to Mon 14 Oct£500
Mon 14 Oct to Fri 18 Oct£550
Fri 11 Oct to Fri 18 Oct£950

Week 3

Fri 18 Oct to Mon 21 Oct£345
Mon 21 Oct to Fri 25 Oct£460
Fri 18 Oct to Fri 25 Oct£770

Week 4

Fri 25 Oct to Mon 28 Oct£345
Mon 28 Oct to Fri 1 Nov£460
Fri 25 Oct to Fri 1 Nov£760

November

Week 1

Fri 1 Nov to Mon 4 Nov£345
Mon 4 Nov to Fri 8 Nov£460
Fri 1 Nov to Fri 8 Nov£760

Week 2

Fri 8 Nov to Mon 11 Nov£345
Mon 11 Nov to Fri 15 Nov£460
Fri 8 Nov to Fri 15 Nov£760

Week 3

Fri 15 Nov to Mon 18 Nov£345
Mon 18 Nov to Fri 22 Nov£460
Fri 15 Nov to Fri 22 Nov£760

Week 4

Fri 22 Nov to Mon 25 Nov£345
Mon 25 Nov to Fri 29 Nov£460
Fri 22 Nov to Fri 29 Nov£760

December

Week 1

Fri 29 Nov to Mon 2 Dec£345
Mon 2 Dec to Fri 6 Dec£460
Fri 29 Nov to Fri 6 Dec£760

Week 2

Fri 6 Dec to Mon 9 Dec£345
Mon 9 Dec to Fri 13 Dec£460
Fri 6 Dec to Fri 13 Dec£760

Week 3

Fri 13 Dec to Mon 16 Dec£345
Mon 16 Dec to Fri 20 Dec£460
Fri 13 Dec to Fri 20 Dec£760

Week 4 & 5

Fri 20 Dec to 3 Jan
3 night weekend£1020
4 night weekday£1360
5 nights£1500
7 nights£1850